Forsikring

Forsikringer kommer i utallige varianter. På denne siden finner du en oversikt over enkelte forsikringstyper som er nyttige å vite om ved personskade.

Få en gratis vurdering av saken, avtal uforpliktende samtale idag.

personskade forsikring

Forsikringen er knyttet til vilkår og disse er ofte delvis standardiserte, omfattende og vanskelige å forstå.

Det er helt avgjørende å forstå forsikringsvilkråene for å få oppgjør under forsikringen og det er desverre den skadde som må sørge for å melde forsikringen. Dersom ikke mister man normalt retten til forsikringsoppgjør.

Mest relevant ved personskade er personforsikring som:

 • ulykkesforsikring
 • sykeforsikring
 • uføreforsikring
 • loss of license
 • dødsfallsforsikring

Les mer om disse ved å følge lenkene eller ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Jeg har også efaring med oppgjør av forsikringer av eiendom og løsøre. Jeg har bistått flere ved oppgjør av husforsikringer og bilforsikringer, både ved omfattende skade og taksering av skaden.

Jeg har også bistått personer ved spørsmål om forsikringstager har fremkalt forsikringstilfellet med vilje. Dette  omtaltes gjerne som sviksaker og er ofte knyttet opp til en straffesak.

personskade forsikring

Forsikringen er knyttet til vilkår og disse er ofte delvis standardiserte, omfattende og vanskelige å forstå.

Det er helt avgjørende å forstå forsikringsvilkråene for å få oppgjør under forsikringen og det er desverre den skadde som må sørge for å melde forsikringen. Dersom ikke mister man normalt retten til forsikringsoppgjør.

Mest relevant ved personskade er personforsikring som:

 • ulykkesforsikring
 • sykeforsikring
 • uføreforsikring
 • loss of license
 • dødsfallsforsikring

Les mer om disse ved å følge lenkene eller ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Jeg har også efaring med oppgjør av forsikringer av eiendom og løsøre. Jeg har bistått flere ved oppgjør av husforsikringer og bilforsikringer, både ved omfattende skade og taksering av skaden.

Jeg har også bistått personer ved spørsmål om forsikringstager har fremkalt forsikringstilfellet med vilje. Dette  omtaltes gjerne som sviksaker og er ofte knyttet opp til en straffesak.

Mer info om trafikkskade

 • Se nærmere hva du har krav på her
 • Les mer om skader etter wiplash
 • Se nærmere om tap av forsørger