Pasientskade

Pasientskader kan være omfattende og utløse store tap. Skaden og tapet kan gi krav på pasientskadeerstatning.

Få en gratis vurdering av saken, avtal uforpliktende samtale idag.

Pasientskadeerstatning

All skade forårsaket av helsepersonell kan anses som en pasientskade som gir krav på erstatning. Hovedregelen er at pasientskade etter feilbehandling gir krav på erstatning.

Skader etter infeksjoner, vaksiner, svikt ved teknisk utstyr og uventet store komplikasjoner gir også krav på erstatning. Advokat med spesialkompentane på pasientskader etter feilbehandling og erstatning kan være avgjørende for om du får gjennomslag for kravet om erstatning. Pasientskader skiller seg fra øvrige erstatningstyper på flere områder. Se oversikten til høyre for mer informasjon om noen særlige tilfeller.

Skaden meldes Norsk pasientskadeerstatning (NPE). NPE plikter da å utrede om du har krav på erstatning og størrelsen på erstantingsbeløpet. For å være sikker på at alle sier av saken belyses, bør advokat med erfaring innen pasientskaderstatning gi råd. Min erfaring er at spesialisert advokat gir gode innspill under ansvarssaken (om du har krav på erstatning) og at dette er avgjørende for å få et riktig resultat.

NPE dekker utgifter til advokat under utredningen av det økonomiske tapet, altså etter at du har fått vedtak om krav på erstatning. Bruk av spesialisert advokat vil som den klare hovedreglen alltid gi høyere erstatning. Utmåling av erstatning er skjønnsmessig og vår erfaring er at NPE ofte legger seg lavt.

NPE er et forvaltningsorgan og dersom du ikke er enig med dem, kan vedtaket påklages. Ved klage på enten ansvarsvedtaket eller utmålingsvedtaket bør spesialisert advokat benyttes. Det kreves innsikt i erstatningsreglene generelt og pasientskadepraksis spesielt for å få medhold i en klage. Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang av din sak.

Klageorganet er Pasientskadenemnda. De behandler sakene i egne nemndsmøter der fem medlemmer møter. Dersom du er uenig nemndas vedtak kan saken bringes inn for domstolene. Normal innboforsikring med rettshjelpsforsikring dekker disse sakene. Dersom du har fått avslag i Pasientskadenemnda, så ta kontakt for å få veiledning om muligheten for å få omgjort vedtaket i retten og kostnadene ved å gå til sak.

Pasientskadeerstatning

All skade forårsaket av helsepersonell kan anses som en pasientskade som gir krav på erstatning. Hovedregelen er at pasientskade etter feilbehandling gir krav på erstatning.

Skader etter infeksjoner, vaksiner, svikt ved teknisk utstyr og uventet store komplikasjoner gir også krav på erstatning. Advokat med spesialkompentane på pasientskader etter feilbehandling og erstatning kan være avgjørende for om du får gjennomslag for kravet om erstatning. Pasientskader skiller seg fra øvrige erstatningstyper på flere områder. Se oversikten til høyre for mer informasjon om noen særlige tilfeller.

Skaden meldes Norsk pasientskadeerstatning (NPE). NPE plikter da å utrede om du har krav på erstatning og størrelsen på erstantingsbeløpet. For å være sikker på at alle sier av saken belyses, bør advokat med erfaring innen pasientskaderstatning gi råd. Min erfaring er at spesialisert advokat gir gode innspill under ansvarssaken (om du har krav på erstatning) og at dette er avgjørende for å få et riktig resultat.

NPE dekker utgifter til advokat under utredningen av det økonomiske tapet, altså etter at du har fått vedtak om krav på erstatning. Bruk av spesialisert advokat vil som den klare hovedreglen alltid gi høyere erstatning. Utmåling av erstatning er skjønnsmessig og vår erfaring er at NPE ofte legger seg lavt.

NPE er et forvaltningsorgan og dersom du ikke er enig med dem, kan vedtaket påklages. Ved klage på enten ansvarsvedtaket eller utmålingsvedtaket bør spesialisert advokat benyttes. Det kreves innsikt i erstatningsreglene generelt og pasientskadepraksis spesielt for å få medhold i en klage. Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang av din sak.

Klageorganet er Pasientskadenemnda. De behandler sakene i egne nemndsmøter der fem medlemmer møter. Dersom du er uenig nemndas vedtak kan saken bringes inn for domstolene. Normal innboforsikring med rettshjelpsforsikring dekker disse sakene. Dersom du har fått avslag i Pasientskadenemnda, så ta kontakt for å få veiledning om muligheten for å få omgjort vedtaket i retten og kostnadene ved å gå til sak.