Yrkesskade

Yrkesskade eller yrkessykdom kan ha store konsekvenser både for livsutfoldelsen og for økonomien.

Få en gratis vurdering av saken, avtal uforpliktende samtale idag.

yrkessykdom

Alle arbeidstakere er forsikret mot yrkesskade og det er også mulig for andre å tegne frivillig yrkesskadeforsikring.

Er du påført skade eller sykdom som medfører tap etter ulykke i arbeid har du ha krav på yrkesskadeerstatning. Dersom du blir rammet av en yrkesskade plikter forsikringsselskapet å yte full erstatning for dine tap.

Yrkesskade er skade som skjer ved ulykke i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Hva som er en ulykke, arbeidsstedet og arbeidstiden er ofte omtvistet. Dersom forsikringsselskapet eller NAV skulle nekte å godkjenne skaden bør du søke råd. Praksis er omfattende og både forsikringsselskapene og NAV endrer ofte standpunkt når en spesialisert erstatningsadvokat får gått gjennom saken.

Dersom du er påført en sykdom på grunn av arbeidet, så kan du ha krav på erstatning etter reglene for yrkessykdom.

Ved yrkesskade må den skadde forholde seg til både NAV og forsikringsselskapet. Jeg har lang erfaring med å forholde oss til begge og kan gi deg råd om hvordan du bør gå frem for å få et best mulig resultat hos begge. Det er arbeidsgiver som plikter å melde fra om skaden til forsikringsselskapet, NAV og arbeidstilsynet. Du må likevel sørge for at dette faktisk skjer, da manglende melding og dokumentasjon på ulykken eller sykdommen går ut over deg som skadet.

Ved dødsulykker kan de etterlatte ha krav på erstatning for tap av forsørger.

yrkessykdom

Alle arbeidstakere er forsikret mot yrkesskade og det er også mulig for andre å tegne frivillig yrkesskadeforsikring.

Er du påført skade eller sykdom som medfører tap etter ulykke i arbeid har du ha krav på yrkesskadeerstatning. Dersom du blir rammet av en yrkesskade plikter forsikringsselskapet å yte full erstatning for dine tap.

Yrkesskade er skade som skjer ved ulykke i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Hva som er en ulykke, arbeidsstedet og arbeidstiden er ofte omtvistet. Dersom forsikringsselskapet eller NAV skulle nekte å godkjenne skaden bør du søke råd. Praksis er omfattende og både forsikringsselskapene og NAV endrer ofte standpunkt når en spesialisert erstatningsadvokat får gått gjennom saken.

Dersom du er påført en sykdom på grunn av arbeidet, så kan du ha krav på erstatning etter reglene for yrkessykdom.

Ved yrkesskade må den skadde forholde seg til både NAV og forsikringsselskapet. Jeg har lang erfaring med å forholde oss til begge og kan gi deg råd om hvordan du bør gå frem for å få et best mulig resultat hos begge. Det er arbeidsgiver som plikter å melde fra om skaden til forsikringsselskapet, NAV og arbeidstilsynet. Du må likevel sørge for at dette faktisk skjer, da manglende melding og dokumentasjon på ulykken eller sykdommen går ut over deg som skadet.

Ved dødsulykker kan de etterlatte ha krav på erstatning for tap av forsørger.

Mer info om yrkesskade

  • Se nærmere hva du har krav på her
  • Se nærmere om tap av forsørger