Voldsskade

Dersom du er skadet ved vold har du krav på voldsoffererstatning.

Få en gratis vurdering av saken, avtal uforpliktende samtale idag.

Advokat voldsskade

Dersom personen som skadet deg ikke har penger til å betale erstatningen eller det er ukjent gjerningsmann kan kravet fremmes mot Staten

Dersom personen som skadet deg ikke har penger til å betale erstatningen eller det er ukjent gjerningsmann kan kravet fremmes mot Staten ved Kontoret for voldsoffererstatning. Ta kontakt med spesialisert advokat for å få mer informasjon om dine rettigheter.

For å få krav på voldsoffererstatning må forholdet som hovedregel anmeldes. Dersom forholdet ligger tilbake i tid og det ikke er anmeldt  er det likevel muligheter for å få behandlet kravet. Ta kontakt med oss for å få mer informasjon.

Dersom det blir straffesak mot den som utøvde volden kan du ha krav på bistandsadvokat.

Voldsoffererstatning utmåles på samme måte som erstatning ved annen personskade, men det er både minimumsbeløp og maksimalbeløp. Minimumsbeløpet er på 1 000 kroner. Maksimalbeløpet har vært justert flere ganger og er per i dag på 40 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Dette beløpet justeres hver 1. mai.

Advokat voldsskade

Dersom personen som skadet deg ikke har penger til å betale erstatningen eller det er ukjent gjerningsmann kan kravet fremmes mot Staten

Dersom personen som skadet deg ikke har penger til å betale erstatningen eller det er ukjent gjerningsmann kan kravet fremmes mot Staten ved Kontoret for voldsoffererstatning. Ta kontakt med spesialisert advokat for å få mer informasjon om dine rettigheter.

For å få krav på voldsoffererstatning må forholdet som hovedregel anmeldes. Dersom forholdet ligger tilbake i tid og det ikke er anmeldt  er det likevel muligheter for å få behandlet kravet. Ta kontakt med oss for å få mer informasjon.

Dersom det blir straffesak mot den som utøvde volden kan du ha krav på bistandsadvokat.

Voldsoffererstatning utmåles på samme måte som erstatning ved annen personskade, men det er både minimumsbeløp og maksimalbeløp. Minimumsbeløpet er på 1 000 kroner. Maksimalbeløpet har vært justert flere ganger og er per i dag på 40 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Dette beløpet justeres hver 1. mai.

Mer info om voldsskade

  • Les mer om bistandsadvokat her