Erstatning etter pasientskade

En mann ble skadet ved kreftoperasjon i halsen noen år før pensjonistalder. Skadene påvirket sentralnervesystemet og førte til varige lammelser. Staten erkjente ansvar for skaden og skadeomfanget, men det var tvist om utmålingen av det økonomiske tapet.

Mannen jobbet som advokat med flere styreverv og inntekt var dermed sammensatt. I forbindelse med Norsk pasientskadeerstatnings behandling av saken stipulerte mannen inntekt både med og uten skaden. NPE, og senere Pasientskadenemnda, la til grunn advokatens stipulering av inntekt med skaden, men ikke hans vurdering av inntekten uten skaden.

Advokaten ble for den rettslige prosessen bistått av advokat Espen Rekkedal. Det ble hentet inn oppdaterte regnskaper og inntektshistorikk. Kravet ble omdefinert og diskusjonen ble etter hvert knytte til detaljer i regnskapene om tapsføring m.v. Krav om innsyn i enkeltsaker måtte avslås på grunn av lovpålagt taushetsplikt, men det ble innhentet uttalelse fra advokatfirmaets revisor. Staten innhentet egen revisorvurdering fra ekstern revisor og saken ble forlikt.

Saken viser viktigheten av å kunne gå gjennom regnskaper og forstå disse, samt sette grenser for innsyn uten at dette går ut over retten på erstatning. Uttalelser fra behandlende leger om sannsynlig helsetilstand uten pasientskaden var sentral da dette viste arbeidsevne uten skaden og sannsynlig tidspunkt for avslutning av arbeidslivet.

Mannen fikk en samlet erstatning på over tre millioner kroner.