Oppføringer av espen

Medhold i Pasientskadenemnda

En kvinne fikk feil dosering ved narkose og fikk hjertestans. Hendelsen preget henne psykisk og hun fikk diagnosen PTSD. NPE mente saken bare ga forbigående plager og tilkjente et mindre erstatningsbeløp. Advokat Rekkedal innhentet uttalelse fra behandlere og innga klage. NPE omgjorde eget vedtak og tilkjente menerstatning gruppe 1. NPEs sakkyndig baserte seg på behandler, […]

Etteroppgjør av forsikring – sykdomsforsikring

En mann som hadde tegnet fortsettelsesforsikring ved avslutning av arbeidsforhold i 2011. Dette omfattet dekningen «Annen sykdom». Sykdommen utviklet seg og det ble først gitt oppgjør på ca 1,82 millioner kroner. Han tok kontakt med advokat Rekkedal som etter gjennomgang og innhenting av oppdaterte dokumentasjon fremmet krav om ytterligere oppgjør. I juni 2022 tilbudte forsikringsselskapet […]

Medhold i Pasientskadenemnda

En mann ble påført omfattende lammelse ved operasjon i 2018. Norsk pasientskadeerstatning erkjente ansvar, men det oppstod tvist om utmålingen. Vedtaket fra NPE ble påklaget med bistand fra Advokat Espen Rekkedal. Pasientskadenemnda fattet vedtak i april 2022 og samlet tilkjent beløp ble etter klage satt til ca 3 million kroner. Videre ble advokatutgifter dekket.