Medhold i Pasientskadenemnda

En kvinne fikk feil dosering ved narkose og fikk hjertestans. Hendelsen preget henne psykisk og hun fikk diagnosen PTSD. NPE mente saken bare ga forbigående plager og tilkjente et mindre erstatningsbeløp. Advokat Rekkedal innhentet uttalelse fra behandlere og innga klage. NPE omgjorde eget vedtak og tilkjente menerstatning gruppe 1. NPEs sakkyndig baserte seg på behandler, men NPE satte skaden i nedre del av tabellen for PTSD.

Uttalelsen fra NPE ble forelagt for behandler som mente det utgjorde høyre varig medisinsk invaliditet. NPE fastholdt vedtaket og saken ble overført til Pasientskadenemnda. Nemnda fattet i oktober 2022 vedtak om medhold i gruppe 2 som utgjorde i overkant av 420 000 kroner. Nemnda dekket også advokatutgiftene.