Etteroppgjør av forsikring – sykdomsforsikring

En mann som hadde tegnet fortsettelsesforsikring ved avslutning av arbeidsforhold i 2011. Dette omfattet dekningen «Annen sykdom».

Sykdommen utviklet seg og det ble først gitt oppgjør på ca 1,82 millioner kroner. Han tok kontakt med advokat Rekkedal som etter gjennomgang og innhenting av oppdaterte dokumentasjon fremmet krav om ytterligere oppgjør.

I juni 2022 tilbudte forsikringsselskapet ytterligere oppgjør.

Etter ytterligere krav fra advokat ble saken avsluttet med en samlet oppgjør på ca 2,5 millioner kroner. Videre ble advokatutgifter dekke via annen forsikring.