Fullt medhold i Trygderetten

En mann som ble skadet i to trafikkulykker tidlig på 2000-tallet fikk etter hvert økende helseplager. NAV ga avslag da de mente vilkårene om medisinsk behandling og arbeidsrettet tiltak ikke var utprøvd.

Advokat Espen Rekkedal innehentet oppdaterte medisinske uttalelser, organiserte arbeidsrettet tiltak og fikk uttalelse fra bl.a. en smerteklinikk.

Trygderetten ga 24. februar fullt medhold og dekket også samtlige saksomkostninger. Medholdet medfører etterbetaling av uføretrygd fra 2018.