Oppføringer av vanja

Pasientskadeerstatning ved anestesi

En kvinne fikk feil dose anestesi ved operasjon og fikk pustestans. Situasjonen var alvorlig, men kvinnen overlevde uten fysiske mén. Helsetilsynet ga sykehuset kritikk og saken ble meldt til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Kvinnen fikk psykiske plager som følge av hendelsen. NPE innvilget erstatning på 15 000 kroner, da de mente det var forbigående plager og […]

Fullt medhold i Trygderetten

En mann som ble skadet i to trafikkulykker tidlig på 2000-tallet fikk etter hvert økende helseplager. NAV ga avslag da de mente vilkårene om medisinsk behandling og arbeidsrettet tiltak ikke var utprøvd. Advokat Espen Rekkedal innehentet oppdaterte medisinske uttalelser, organiserte arbeidsrettet tiltak og fikk uttalelse fra bl.a. en smerteklinikk. Trygderetten ga 24. februar fullt medhold […]

Straffesak – bistandsadvokat – medieomtale

Advokat Espen Rekkedal har erfaring som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker. Denne uken var det sak i tingretten etter drapsforsøk. TV2 dekket saken: https://www.tv2.no/nyheter/11825217/ Dersom du har behov for bistandsadvokat, så ta kontakt for en uforpliktende samtale.